Vårt kontrakt
Vi skriver ett kontrakt, en överenskommelse med var och en av våra elever. Eleven skriver under att de ska följa de regler som gäller på Brokks hus samt medger om de samtycker till att kontakter tas med anhöriga, behandlingspersonal, socialtjänst, kriminalvård och sjukvård samt om man tillåter personalen att uppge att man är inskriven på Brokks hus.
 
Klicka på kontrakten nedan för att läsa och hämta dem.
Kontrakt mellan Brokks hus och inskriven elev
Kontrakt - Insluss
Kontrakt - Utsluss