Personal

 
Petri >Mykkänen
Tommy Bagari

 

Petri Mykkänen
Socionom, leg Psykoterapeut, Handledare

Tommy Bagari
Socionom och Föreståndare

Marko Pasanen
Susanne Egemar

 

Marko Pasanen
Behandlingsassistent

Susanne Egemar
pedagog, leg psykoterapeut, ansvarig för vår gruppverksamhet

 

   
 
Anders Moberg
  Seppo  
 
Anders Moberg Behandlingsassistent
  Seppo Tapio Djurfelet
leg Psykoterapeut
 
   

Personalen har kontinuerlig handledning.