Brokks hus

Brokks hus

Brokks hus är ett behandlingshem som är beläget i gamla Brunnsskolan i Adolfsberg, bakom Parkhallen, lättillgängligt i Örebro. Vår målgrupp är myndiga män med missbruk och tillhörande problematik. Brokks Hus har 9 platser och verksamheten bedrivs i öppenvårdsform i en ändamålsenlig lokaler, där det finns naturliga utrymmen för gymnastik, träning, kökskunskap, datarum mm.

Brokks hus ska, med ett professionellt förhållningssätt grundad på etiska regler och respekt för den enskilda individens integritet, verka för att våra elever och samarbetspartners tillsammans med oss uppnår ett gemensamt mål. Brokks hus ska erbjuda våra en drogfri och trygg miljö, där välutbildad och kompetent personal arbetar för att de ska leva ett "gott liv" byggt på känsla av sammanhang och mening, utan missbruk av droger och kriminalitet.

Vårt upptagningsområde begränsas av att våra elever måste kunna ta sig till Brokks hus utan att det inverkar negativt på behandlingen. Brokks har en egen gemensam transport från city. Eleven bör också ha ett ordnat boende.

 

Aktuella artiklar

Vart vänder jag mig med klagomål, och anmälan om missförhållanden inom sjukvård och socialtjänst?

Länk till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende


Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.