Startsidan
 
Behandlningen
Insluss
Utsluss
Vårt kontrakt
Schema
Personal
Kvalitetssäkring
Länkar
Vägbeskrivning
Kontakta oss

Senaste uppdatering: 2018-07-05

Maila webmaster

Utslussen

Vi vill bryta elevens, av drogerna styrda livsföring, så att han inte i framtiden har sin inkomst via försörjningsstöd eller någon annan form av passiv försörjning.
När eleven etablerat en stabil drogfrihet och fungerar i vår reguljära verksamhet samt upplevs ärlig i sitt arbete med sig själv, upprättar vi tillsammans med eleven och i samråd med socialsekreteraren en utslussplanering.
Av största vikt är att eleven under en tids utsluss ges möjlighet att komma in i någon form av sysselsättning han finner meningsfull. I detta viktiga arbete har vi ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, stiftelsen Activa och Krami. Brokks hus har också resurser som aktivt arbetar med att, tillsammans med eleven, t ex hitta lämpliga praktikplatser eller utbildning.